24 Ion 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ddifrod a achoswyd i fan wen a oedd wedi’i barcio ar Stryd Cerrig. Mae rhywun wedi crafu’r fan ar hyd y ddwy ochr.
Digwyddodd hyn rhywbryd cyn y Nadolig, ac eto ar ddydd Sul 5 Ionawr 2014. 
Os welodd unrhyw un y drosedd hon yn digwydd, neu â gwybodaeth a allai fod o gymorth, galwch yr heddlu yn Llanymddyfri ar 101.