17 Chw 2014

Rhywbryd dros nos ar nos Fercher 12 i ddydd Iau 13 Chwefror, difrodwyd fan Peugeot lliw arian pan oedd wedi’i barcio ar Lôn Derw ar Ystâd Trehafren yn y Drenewydd.
Mae rhywun wedi taflu offeryn at ffenestr flaen y fan gan achosi iddi gracio.
Os welodd unrhyw un y drosedd hon, neu os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai helpu swyddogion, gofynnir iddynt gysylltu â PC Vicky Barnes yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101.