11 Chw 2014

Allwch chi helpu swyddogion i ddatrys trosedd? Rhywbryd rhwng 5:30 o’r gloch nos Wener 31 Ionawr ac 8 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 1 Chwefror, mae rhywun neu rywrai wedi difrodi ffenestr siop ‘Shoe Zone’ yn Rhydaman.
Tua £800 yw gwerth y difrod.
Os welsoch chi unrhyw beth ac yn credu y medrwch helpu’r heddlu â’u hymholiadau, cysylltwch â swyddogion yng ngorsaf heddlu Rhydaman ar 101.