10 Ion 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn difrod i 150 medr o ffens weiar ar gyfer dal defaid.

Digwyddodd y difrod rhywbryd dros nos ddydd Llun 30 Rhagfyr a chredir bod rhyw fath o beirianwaith wedi’i ddefnyddio. Torrwyd y ffens a’i thynnu yn ôl, a snapiodd neu a dynnodd y pyst allan gydag ef.

Mae’r ffensin gyferbyn â’r ffordd trac sengl o Ffynnon Gynydd i Landeilo Graban. Ger adeilad o’r enw Tybanol lle y difrodwyd rhan fyrrach o’r ffens wrth y fynedfa. Yn ogystal, gwasgwyd dwy gât cae fetel gerllaw. 

“Os oes unrhyw un wedi gweld neu glywed rhywbeth amheus yn ystod y noson dan sylw, fe’u hanogaf i gysylltu,” meddai PC Fean Thomas. “Gellir cysylltu â ni yng ngorsaf heddlu’r Gelli Gandryll ar 101. Fel arall, medrwch alw’r elusen annibynnol Taclo’r Tace’n ddienw ar 0800 555 111.”