02 Ion 2014

Difrodwyd ffigwr Siôn Corn yng  nghanol tref Rhydaman rhywbryd yn ystod y cyfnod yn arwain at y Nadolig.
Mae’r ffigwr wedi’i wneud o baneli alwminiwm a’i orchuddio â thinsel, ond mae un o’r paneli cefn, ger ysgwydd dde Siôn Corn, wedi’i ddifrodi.
Os welodd unrhyw un y difrod hwn yn digwydd, neu’n gwybod unrhyw beth mewn perthynas â’r difrod, rhowch wybod i swyddogion yn Rhydaman drwy alw 101.