12 Medi 2014

Achoswyd difrod troseddol i furlun yng Ngwarchodfa Natur Severn Farm, Ystâd Ddiwydiannol Severn Farm, y Trallwng dros benwythnos 29 - 31 Awst 2014.

Mae’r murlun wedi’i baentio â llaw, ac mae’r lluniau atodedig yn dangos peth o’r difrod a achoswyd.  

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynghylch sut yr achoswyd y difrod neu sy’n adnabod y marciau i gysylltu â PC Jim Baines yng Ngorsaf Heddlu’r Trallwng ar 101.