12 Chw 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio ar ôl i gar a oedd wedi’i barcio ger eiddo yn Lôn Derw, y Drenewydd, gael ei ddifrodi.
Achoswyd crafiad mawr i foned y car gan offeryn anhysbys. Digwyddodd hyn rhywbryd rhwng 9 o’r gloch nos Fawrth 4 ac 8 o’r gloch fore ddydd Mercher 5 Chwefror.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â swyddogion yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101.