06 Ion 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth ar ôl i gar gael ei ddifrodi rhywbryd rhwng 7.30 o’r gloch nos Sadwrn 4 Ionawr a 9 o’r gloch fore ddydd Sul 5 Ionawr yn Nhrehafren, y Drenewydd.
Mae system llywio â lloeren a chynhaliwr batri a bwerir gan yr haul wedi’u dwyn o’r cerbyd, ac mae sedd a gwregys diogelwch wedi’u difrodi. Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Gorsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101.