09 Rhag 2013

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn difrod i gar a oedd wedi’i barcio y tu allan i eiddo’r perchennog. Malwyd ffenestr ôl y cerbyd ar yr ochr allan drwy ddull anhysbys. Digwyddodd hyn rhywbryd rhwng 2.30y.p. ddydd Sadwrn 30 Tachwedd a 1.30y.p. ddydd Llun 2 Rhagfyr.
Mae ymholiadau o dŷ i dŷ wedi’u cynnal. Os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai helpu swyddogion, gofynnir iddynt alw Gorsaf Heddlu’r Drenewydd ar
101.