04 Chw 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ddifrod troseddol a achoswyd i gartref symudol a oedd wedi’i barcio y tu allan i eiddo yn Swallow Drive, y Drenewydd.
Malwyd ffenestr blaen y fan rhywbryd rhwng 3 o’r gloch brynhawn ddydd Sul 19 Ionawr ac 8 o’r gloch fore ddydd Llun 20 Ionawr.
Os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai cynorthwyo swyddogion â’u hymholiadau, gofynnir iddynt gysylltu â nhw yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101.