24 Ion 2014

Ar ddydd Sadwrn 18 Ionawr 2014 am oddeutu hanner awr wedi hanner nos, difrododd rhywun tri cherbyd ar Heol Trostre, Llanelli.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Andrew Evans yng ngorsaf heddlu Llanelli ar 101.