27 Chw 2014Bu cyfres o ddifrod troseddol i gerbydau yn ardal Bigyn a Phenyfan a’r cyffiniau dros y bythefnos ddiwethaf. Mae drychau ochr cerbydau wedi’u difrodi. Os oes gan unrhyw un wybodaeth ynglŷn â’r troseddau uchod, galwch PCSO 8008 ar Ffôn: 101

Mae PCSO 8008 Justin Ellerton yn cynghori: "Mae drychau ochr yn gwthio allan o geir ac yn cael eu targedu’n hawdd gan gic, neu eu tynnu i ffwrdd. Rydym yn annog pob preswylydd i blygu eu drychau pan yn eu gadael heb ofalydd gan y gallai gwneud eich cerbyd yn darged llai deniadol a lleihau’ch perygl o ddioddef trosedd."