23 Gor 2014

Rhywbryd yn ystod nos Lun 21 Gorffennaf, rhwygwyd cynffon cerflun efydd gwir faint o darw. Mae’r cerflun yn eiddo i Gyngor Tref Llanfair-ym-Muallt ac mae wedi’i leoli yn y Gro yn Llanfair-ym-Muallt.

Mae’r cynffon bellach wedi’i chanfod. Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â sut yr achoswyd y difrod i gysylltu â Heddlu Llanfair-ym-Muallt ar 101.