08 Ion 2014

Yn ystod oriau mân y bore ar ddydd Sul 5 Ionawr 2014, malwyd dwy ffenestr siop ar y Stryd Fawr yn Nhrefyclo.

Gwelodd preswylwyr gerllaw ddynes yn gadael y lleoliad.

Cost y difrod i’r ffenestri yw £1200.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â’r difrod hwn i gysylltu â PC 715 Fraser Scott yng ngorsaf heddlu Llanandras drwy alw 101, neu drwy anfon e-bost at scott.fraser@dyfed-powys.pnn.police.uk.