17 Chw 2014

Mae sawl achos o ddifrod troseddol wedi’u riportio’n ddiweddar ar Ystâd Trehafren yn y Drenewydd. Mae graffiti wedi’i chwistrellu mewn du ar waliau tai yn yr ardal.
Dymuna’r heddlu siarad â thair merch a dau fachgen a welwyd yn cario caniau chwistrell ger y lleoliadau. Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Steve Greenwood yn yr Adran Plismona Bro yn y Drenewydd ar 101.