18 Tach 2013

Mae swyddogion yn Nhrefaldwyn yn ymchwilio i achos o ddifrod troseddol a ddigwyddodd rhywbryd rhwng 11 a 2 o’r gloch ddydd Mercher 13 Tachwedd/
Difrodwyd arwydd siop, sy’n cynnwys hen gadair bren ag arwydd pren wedi’i fframio’n hysbysebu siop Indigo Moon.
Credir i’r arwydd cael ei lusgo o flaen neuadd y dref, gan achosi iddo dorri’n ddarnau mân.
Os welodd unrhyw un y drosedd yn digwydd, neu os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, gonfynnir iddynt gysylltu â PC Huw Morgan yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101.