04 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion i ddifrod troseddol a achoswyd i glo a dolen ddrws fflat yn Nhŷ Bechan, Cledan, Treowen.
Credir fod rhywun wedi cicio’r drws, gan achosi’r difrod.
Digwyddodd hyn rhywbryd rhwng 9.50 a 10. O’r gloch ar nos Sadwrn 1 Chwefror.
Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â swyddogion ar 101.