17 Rhag 2013

Mae’r heddlu’n apelio am dystion a gwybodaeth yn dilyn difrod i bedwar teiar car a oedd wedi’i barcio ym maes parcio’r Brodyr Llwyd.

Difrodwyd y car Peugeot 306 lliw llwyd rhywbryd rhwng 3.30 o’r gloch ddydd Sul 15 a 11.30 o’r gloch ddydd Llun 16 Rhagfyr.

Mae’r maes parcio wedi’i leoli rhwng siop Wilkinsons a Bythynnod y Brodyr Llwyd.

Os welodd unrhyw un unrhyw beth amheus yn yr ardal hon yn ystod y cyfnod dan sylw, gofynnir iddynt gysylltu â swyddogion yng Ngorsaf Heddlu Caerfyrddin ar 101.