12 Chw 2014

Mae swyddogion yn Llandrindod yn ymchwilio i ddifrod a achoswyd i gerbyd yn ardal Y Clos yn Llandrindod.
Credir i’r drosedd ddigwydd rhywbryd rhwng hanner nos a 9y.b. ddydd Iau 6 Chwefror 2014.
Os welodd unrhyw un y drosedd hon yn digwydd, neu os oes gan unrhyw un wybodaeth mewn perthynas â hi, gofynnir iddynt gysylltu â PC Marie Powell yng Ngorsaf Heddlu Llandrindod ar 101.