12 Chw 2014

Mae heddlu Llandrindod yn ymchwilio i drosedd o ddifrod troseddol a achoswyd i gar salŵn Mazda 626 a oedd wedi’i barcio a heb ofalydd yn ardal Cwmdauddwr, Powys.
Digwyddodd y drosedd rhywbryd rhwng 9.30y.h. ar 6 a 1.40y.p. ar 7 Chwefror 2014. Mae rhywun wedi crafu boned y cerbyd sawl gwaith.
Mae’r heddlu’n apelio am dystion ac yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101.