02 Ion 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn difrod troseddol i ffenestr car a oedd wedi’i barcio y tu allan i gyfeiriad cartref y perchennog.
Difrodwyd y car Suzuki Alto rhywbryd rhwng 10 o’r gloch nos Sadwrn 21 a 10.30 o’r gloch fore ddydd Sul 22 Rhagfyr. 
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Katie Muckle yng ngorsaf heddlu Caerfyrddin ar 101.