24 Chw 2014

ddifrod i gar Audi A3 du a oedd wedi’i barcio ar Seven Stars Road, gyferbyn â maes parcio archfarchnad Sainsbury’s yn y Trallwng.
Digwyddodd hyn rhywbryd rhwng 9.30 a 10.30 o’r gloch nos Sul 16 Chwefror 2014.
Gwelwyd dau ddyn yn ymddwyn yn amheus o gwmpas y cerbyd ar y pryd.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Lindsay Sweetman yng ngorsaf heddlu’r Trallwng ar 101.