06 Awst 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i nifer o achosion o ddifrod troseddol i gerbydau ym maes parcio’r Cwcwll, a’r Clos yn Nhyddewi.

Mae o leiaf pum cerbyd wedi’u targedu, gan achosi gwerth dros £3000 o ddifrod. Achoswyd y difrod rhywbryd dros nos ddydd Sadwrn 2 Awst 2014 yn arwain i ddydd Sul 3 Awst 2014.

Mae’r heddlu’n apelio am dystion i’r digwyddiadau, ac maent hefyd yn awyddus i adennill rhannau coll cerbydau.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth, gofynnir iddynt gysylltu â PC Claire Coleman 1172 yng Ngorsaf Heddlu Tyddewi neu Hwlffordd ar 101.