12 Chw 2014

Mae heddlu’r Drenewydd yn ymchwilio i ddifrod troseddol a achoswyd i ffenestr siop cigydd William Jones a’i fab ar y stryd fawr yn y Drenewydd.
Credir i’r ffenestr gael ei difrodi rhywbryd rhwng 5:30 o’r gloch nos Wener 7 a 5.30 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 8 Chwefror.
Os oes gan unrhyw un wybodaeth, gofynnir iddynt gysylltu â PC Norman Wheeldon yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101.