24 Chw 2014

Mae heddlu’r Drenewydd yn apelio am dystion neu wybodaeth am ddifrod a achoswyd i gerbyd pan oedd wedi’i barcio ar ystâd Gerddi Glandwr yn y Drenewydd.
Digwyddodd y digwyddiad rhywbryd rhwng nos Fercher 19 a bore dydd Iau 20 Chwefror.
Os oes gennych unrhyw wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiad hwn, neu os welsoch chi unrhyw unigolion neu gerbydau amheus yn yr ardal, cysylltwch â PC Charlotte Burrows yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101, neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.