20 Ion 2014

Mae swyddogion heddlu Llandrindod yn ymchwilio i achos o ddifrod troseddol i fan Vauxhall lliw coch yn Noyadd Close, Llandrindod, Powys.
Digwyddodd y drosedd rhywbryd rhwng 6.30 o’r gloch nos Fercher 15 Ionawr a 9 o’r gloch fore ddydd Iau 16 Ionawr.
Mae’r unigolyn sy’n gyfrifol wedi chwistrellu’r cerbyd â’r hyn sy’n ymddangos fel paent preimio llwyd.
Mae’r heddlu’n apelio am dystion ac yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101.