04 Chw 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i achos o ddifrod troseddol a achoswyd i gar a oedd wedi’i barcio rhywbryd yn ystod noson y 26ain o Ionawr.
Mae rhywun anhysbys wedi defnyddio paent chwistrell du i farcio’r ynydau MC ar gar Focus lliw arian a oedd wedi’i barcio ar gornel Stryd Hick a Stryd Mansel.
Os oes gan unrhyw un wybodaeth, gofynnir iddynt gysylltu â swyddogion ar 101.