18 Rhag 2013

Mae’r heddlu’n ymchwilio i achos o ddifrod troseddol a achoswyd i foned car Vauxhall Corsa lliw melyn pan oedd wedi’i barcio ar Stryd Lydan, y Drenewydd.
Digwyddodd y drosedd rhywbryd rhwng 10 o’r gloch nos Sadwrn 30 Tachwedd a 3 o’r gloch fore ddydd Sul 1 Rhagfyr.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Vicky Barnes yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101.