10 Ion 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ddifrod troseddol a achoswyd i rwystr a chlo clap sy’n arwain at faes parcio Cyngor Sir Caerfyrddin ar Heol Spilman.
Torrwyd y clo clap, ac fe’i adawyd ar y llawr. Yn ogystal, plygwyd y rhwystr.
Digwyddodd y difrod rhywbryd rhwng 2 o’r gloch brynhawn ddydd Mawrth 24 Rhagfyr, a 6.45 o’r gloch fore ddydd Llun 30 Rhagfyr. Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â swyddogion heddlu yng Nghaerfyrddin ar 101.