18 Rhag 2013

Mae’r heddlu’n ymchwilio i adroddiad am ddifrod sydd wedi’i achosi i Eglwys y Santes Fair, Llanllugan, Cefn Coch, y Trallwng. Digwyddodd y difrod rhywbryd rhwng 8 a 14 Rhagfyr 2013.
Mae rhywun neu rywrai wedi mynd i mewn i’r eglwys, a oedd heb ei chloi, ac wedi difrodi drws a oedd yn arwain at y cwpwrdd storio. Ni ddygwyd unrhyw eitemau, ond mae’r difrod yn ddiangen.
Os oes gan unrhyw un wybodaeth ynglŷn â’r drosedd hon, galwch swyddogion yn y Trallwng ar 101.