06 Ion 2014

Mae Heddlu’r Drenewydd yn apelio am dystion neu wybodaeth am ddifrod a achoswyd i’r bwrdd sgorio yng Nghlwb Criced y Drenewydd, Ffordd y Trallwng, y Trallwng, rhywbryd rhwng 27 a 30 Rhagfyr 2013.
Os oes gennych wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un sy’n gysylltiedig â’r difrod, neu unigolion neu gerbydau amheus yn yr ardal, neu unrhyw wybodaeth arall ynglŷn â’r digwyddiad hwn, cysylltwch â PC Charlotte Burrows yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101, neu galwch yr elusen annibynnol Taclo’r Tacle yn ddienw ar  0800 555 111.