04 Gor 2014

Am oddeutu 5.15 o’r gloch fore heddiw (dydd Gwener 4 Gorffennaf), cafwyd hyd i gorff dyn lleol 30 oed yn gorwedd ar gerbytffordd yr A477 ger pont wrth gylchfan Cilgeti, Sir Benfro. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cychwyn ymchwiliad i’r farwolaeth. Nid yw marwolaeth y dyn hwn yn cael ei ystyried yn amheus ar hyn o bryd, ac mae’r heddlu’n apelio am dystion.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i alw Heddlu Dyfed-Powys ar 101.