18 Tach 2013

Mwynhaodd perchnogion yng Nghrucywel ddiwrnod o wybodaeth a chyngor ynghylch diogelu eu heiddo'r penwythnos hwn.
Ar ddydd Sadwrn, cynhaliodd PCSO Stephen Legg a PC Cheryl Rudge o Dîm Plismona Bro Crucywel Ddigwyddiad Diogelwch y Cartref ym maes parcio Crucywel o 9 – 2 o’r gloch.
Nod y diwrnod oedd sicrhau fod y cyhoedd yn cymryd mesurau diogelwch da yn eu heiddo.
Yn ogystal, cynigiwyd gwasanaeth marcio eiddo i’r rhai a oedd yn bresennol.
“Siaradom ag 88 aelod o’r cyhoedd, a rhoddwyd cyngor mewn perthynas â mesurau diogelwch ar gyfer eu cartrefi. Yn ogystal, marciwyd 43 ffôn symudol er diogelwch, “ meddai PCSO Stephen Legg. “Yn ogystal, esboniwyd y cynllun Fan Bobby wrth aelodau o’r cyhoedd a fyddai’n gymwys ar gyfer y cynllun, ac mae dau gyfeiriad wedi’u gwneud i’r cydlynydd.
“Hwn oedd y digwyddiad cyntaf ym menter “Arhoswch yn Saff a Diogel” Tîm Plismona Bro Sir Frycheiniog. Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus iawn, ac roedd nifer o aelodau’r cyhoedd yn bresennol. Rydym nawr yn bwriadu trefnu dyddiadau pellach ar gyfer digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.”