12 Tach 2013

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyhuddo dyn 31 oed â dau achos o Ymosod a Gyrru Peryglus yn dilyn digwyddiad a oedd yn cynnwys cerbyd a dau gerddwr.

Digwyddodd y gwrthdrawiad yn ardal Maes y Cnwce, Trefdraeth ar 9.11.13 am oddeutu 22:15awr.
 
Ymddangosodd y dyn gerbron Llys Ynadon Hwlffordd ar 11.11.13 a’i fechnïo i ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ar 19 Tachwedd 2013.

Dywedodd yr Arolygydd Dros Dro Wright, “Mae digwyddiadau o’r natur hwn yn brin iawn yn ardal Dyfed-Powys. Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu’n cymunedau ac rydym yn sicrhau y cymerir pob cam posibl i ddwyn troseddwyr i gyfiawnder. Bydd ein Timoedd Plismona Bro’n cynnal patrolau amlwg yn yr ardal dros y dyddiau nesaf er mwyn rhoi tawelwch meddwl i breswylwyr.”

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â’r gwrthdrawiad i gysylltu â Gorsaf Heddlu Aberteifi ar 101.