19 Tach 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn digwyddiad a ddigwyddodd am oddeutu 5.50 o’r gloch nos Fawrth 18 Tachwedd yn yr ale sy’n arwain o’r ysbyty i Borfa Green, Y Trallwng.

Gwthiwyd merch 17 oed i’r llawr gan ddyn. Aeth i’r ysbyty ar gyfer triniaeth. Credir ei bod wedi dioddef anafiadau mân.

Disgrifir y dyn fel dyn main a thal a oedd yn gwisgo trowsus cuddliw a siaced ddu gyda hwdi du.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu unrhyw un a welodd rhywun a oedd yn ymddwyn yn amheus o gwmpas y digwyddiad, i gysylltu â swyddogion heddlu’r Trallwng ar 101.