12 Mai 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ddigwyddiad o ddinoethi anweddus yn Neuadd y Parc, Caerfyrddin. Digwyddodd y drosedd mewn arosfan bws yn Neuadd y Parc rhywbryd rhwng 7.30 a 7.45 o’r gloch fore ddydd Mawrth 10 Mai. Roedd tair merch ifanc wrth yr arosfan bws pan welon nhw ddyn yn dinoethi ei hun. Disgrifir y dyn fel dyn oddeutu 5’4” o ran taldra, yn ei 30au, gyda gwallt brown, byr. Roedd y dyn hwn yn gwisgo jîns glas neu ddu a chot law las â sip gwyn. Cyrhaeddodd y merched yr ysgol yn ddiogel gan riportio’r mater. Gofynnir i unrhyw un arall a welodd y digwyddiad, neu unrhyw beth arall amheus yn yr ardal, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth, i gysylltu â’r heddlu drwy alw 101. 

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Jayne Butler: “Hoffem sicrhau’r gymuned bod y math hwn o ddigwyddiad yn anghyffredin iawn yn yr ardal, ac rydyn ni’n ymchwilio’n drylwyr er mwyn adnabod y troseddwr. Hoffwn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â’r heddlu fel mater o frys. Mae patrolau wedi cynyddu yn yr ardal er mwyn rhoi tawelwch meddwl i’r gymuned, a chynhaliwyd ymholiadau o dŷ i dŷ fel rhan o’r ymchwiliad.”