08 Mai 2014

Ar nos Fercher 7 Mai 2014 rhwng 7.30 ac 8 o’r gloch, aed â beic cwad Suzuki King coch heb ganiatâd y perchennog o gae ger eglwys Llanfair, Llanymddyfri.  Yna, gwelwyd dyn yn ceisio gyrru’r beic cwad trwy afon er mwyn cyrraedd yr ochr arall, fodd bynnag, methodd y drwgdybiedig a gyrrodd y cwad o dan y dŵr, gan achosi difrod sylweddol i’r cerbyd. Yna, gwelwyd y dyn yn rhedeg i ffwrdd i gyfeiriad Maesglas, Llanymddyfri, yn gwisgo siaced lliw glas tywyll a jîns glas. 

Gofynnir i dystion neu unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Heddlu Llandeilo ar 101, neu Taclo’r Taclau’n ddienw ar 0800 555111.