15 Mai 2014

Am oddeutu 2.07 o’r gloch brynhawn ddoe, hysbysodd y gwasanaeth ambiwlans Heddlu Dyfed-Powys am ddigwyddiad yr oeddent yn ymdrin ag ef yn Ysgol Gyfun Penfro, lle yr oedd grŵp o ddisgyblion yn sâl. Aeth swyddogion i’r lleoliad a sefydlwyd bod nifer o ddisgyblion wedi’u heffeithio - cafodd rhai eu trin yn yr ysgol, ond aed â rhai i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Llwynhelyg rhag ofn. Ni chredir fod bywydau’r un o’r disgyblion mewn perygl, ond mae arwyddion cynnar yn dangos y gall y grŵp fod wedi ymateb i fath o anterth cyfreithlon.