16 Rhag 2013

Adeg hon y flwyddyn, mae lladron yn cadw golwg am dargedau hawdd ac mae swyddogion yn Sir Gâr yn atgoffa perchnogion tai i ddiogelu'u heiddo, yn enwedig beiciau.

“Rydym wedi cael rhai enghreifftiau yn barod o feiciau yn cael eu dwyn ar ôl iddynt hwy gael eu gadael heb eu cloi," dywedodd y Rhingyll Jolene Mann. “Rydym wedi cael rhai enghreifftiau hefyd o dorri i mewn i siediau a garejys a beiciau wedi cael eu dwyn.

“Hoffem atgoffa perchnogion beiciau i wneud yn siŵr bod eu beiciau wedi'u cloi yn ddiogel. Defnyddiwch glo o ansawdd uchel i ddiogelu'ch beic pan fyddwch yn eu gadael a gwnewch yn siŵr bod adeiladau allan ble maen nhw'n cael eu cadw hefyd wedi'u cloi yn iawn.

“Fe allech chi hefyd ystyried marcio'ch manylion ar eich beic. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â'ch swyddogion plismona bro lleol a all roi cyngor i chi ar ble a phryd i fynd â'ch beic i gael sticer hunaniaeth gwrth-ymyrryd."

I gael rhagor o awgrymiadau gwych ar atal trosedd y Nadolig hwn ewch i'n gwefan www.dyfed-powys.pnn.police.uk neu dilynwch ni ar twitter @Dyfed-powys