19 Gor 2017

Unwaith eto, mae swyddogion Heddlu Dyfed-Powys yn edrych ymlaen at blismona’r Sioe Frenhinol, fel y gwnawn bob blwyddyn. Rydyn ni’n mwynhau perthynas glos â’r trefnwyr a’r tîm diogelwch. 

Bydd tactegau arloesol yr heddlu’n ein caniatáu i atal a datrys troseddau, ac aflonyddu arnynt, mewn digwyddiadau cyhoeddus megis Sioe Frenhinol Cymru.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Huw Meredith: “Byddwn ni’n lleoli asedau arbenigol a swyddogion heddlu cudd, a swyddogion arfog a fydd yn helpu i gadw ymwelwyr â’r sioe’n ddiogel. Peidiwch â chael braw pan welwch chi swyddogion arfog yn patrolio safle’r sioe, maen nhw yno i’ch diogelu ac maen nhw’n griw cyfeillgar os hoffech siarad â nhw.

“Mae diogelwch yn hollbwysig i ni mewn digwyddiadau fel hyn, felly gofynnwn am eich amynedd a’ch cydweithrediad wrth fynd trwy’r gatiau. Medrwch ein helpu i gadw’r digwyddiad yn ddiogel drwy fod yn wyliadwrus am unrhyw un neu unrhyw beth sy’n edrych yn rhyfedd neu’n amheus drwy roi gwybod i ni ar y rhif 101.

“Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu amheuon, bydd ein swyddogion wrth law i’ch cynorthwyo. Yn yr un modd, mae pawb sy’n gweithio yn y sioe wedi cael gwybod i gadw llygad allan am weithgarwch amheus felly byddan nhw hefyd wrth law i helpu.”