03 Chw 2014

Yn ddiweddar, cynhaliwyd menter addysgu ynghylch goryrru amlasiantaeth y tu allan i Ysgol Gynradd Saron fel rhan o’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.

Roedd hyn yn cynnwys staff a disgyblion yr ysgol, Uned Plismona’r Ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin a swyddogion a staff Heddlu Dyfed-Powys. 

Lleolwyd Dyfais Dangos Cyflymder a dyfeisiau canfod cyflymder â llaw y tu allan i’r ysgol.

Cafwyd bod cyfanswm o 13 gyrrwr yn gyrru’n gynt na 35mya.

“Stopiwyd y gyrwyr hyn a chawsant gyfle i siarad â disgyblion ysgol a oedd â chwestiynau perthnasol i ofyn i’r gyrwyr tramgwyddus,” meddai PCSO Alan Davies. “Cymerodd 24 o ddisgyblion blwyddyn 4 ran yn yr ymarfer drwy gydol y bore, gan weithio mewn 3 grŵp ar wahân.

“Roedd rhai’n siarad â gyrwyr, ac roedd rhai’n nodi cyflymderau cerbydau a oedd yn teithio heibio’r ysgol.

“Bydd yr ymarfer hwn yn ffurfio rhan o brosiect dosbarth sy’n ymwneud â’r gwasanaethau brys.”