27 Awst 2015

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Dros Dro Louise Harries: “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i ymchwilio i ddau ddigwyddiad a ddigwyddodd ar Heol yr Orsaf, Llanelli, brynhawn ddoe. Mae’r ddau ddyn a arestiwyd ar amheuaeth o ymosod, yn dilyn y digwyddiad a riportiwyd am oddeutu 3.50y.p., dal yn y ddalfa tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal. Mae’r dyn a gymerwyd i’r ysbyty wedi’i ryddhau yn dilyn triniaeth. 

 

“Nid oes unrhyw arestiadau wedi’u gwneud eto mewn perthynas â’r digwyddiad am oddeutu 5.45y.h. pan anafwyd dyn gan yr hyn y credir iddo fod yn reiffl aer. Ceisiodd y dyn a anafwyd driniaeth feddygol ond ni chafodd ei gadw yn yr ysbyty. Mae’r ymchwiliad yn parhau, ac mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a welodd unrhyw un o’r digwyddiadau hyn, neu sydd â gwybodaeth mewn perthynas â nhw, i gysylltu â’r heddlu drwy alw 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw 0800 555111. 

 

“Hoffem ddiolch i’r cyhoedd am eu dealltwriaeth yn ystod yr aflonyddwch brynhawn ddoe a neithiwr, gan mai’r flaenoriaeth oedd sicrhau diogelwch pawb yn yr ardal.”