06 Ebr 2016

Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau bod swyddog heddlu ar ddyletswydd a anafwyd yn dilyn gwrthdrawiad â char ar Stryd y Bont, Hwlffordd, neithiwr, dal yn yr ysbyty fore heddiw. Nid yw ei anafiadau’n berygl bywyd, ac mae’n gyfforddus tra bod archwiliadau pellach yn cael eu cyflawni. Mae Heddlu Dyfed-Powys a’i holl ffrindiau a chydweithwyr yn dymuno gwellhad buan iddo, a byddwn ni’n dal ati i gefnogi’r swyddog a’i deulu’n llawn. Hoffem ddiolch i’r cyhoedd am yr holl ddymuniadau da a dderbyniwyd iddo dros nos, ac am y gefnogaeth a ddangoswyd yn dilyn y profiad gofidus hwn.