11 Ebr 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn parhau i ymchwilio i ddigwyddiad yn Wiston, Sir Benfro ddoe lle y dioddefodd dyn anaf nad oedd yn peryglu’i fywyd. Mae’n parhau yn yr ysbyty mewn cyflwr sefydlog. 
Mae’r ffordd o Wiston tuag at Crundale bellach ar agor. Diogelwch pawb yn yr ardal yw ein blaenoriaeth, ac o’r herwydd, ni chaniateir i’r preswylwyr a gafodd eu hel o’u cartrefi ddychwelyd ar hyn o bryd. Disgwylir i chwiliadau ac ymholiadau barhau am y rhan fwyaf o’r dydd heddiw. Bu’r Tîm Gwaredu Arfau Ffrwydrol yn bresennol yn y lleoliad er mwyn darparu eu gwybodaeth a’u sgiliau arbenigol ac er mwyn sicrhau diogelwch y rhai wrth y lleoliad, ond gadawon nhw neithiwr.
Nid yw’r heddlu’n chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â’r mater hwn.