26 Mai 2017

Ar drothwy penwythnos gŵyl y banc, mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwneud pob dim o fewn ei allu i gadw’r cyhoedd yn ddiogel ar ôl i’r statws bygythiad yn erbyn Prydain gael ei godi i ‘DIFRIFOL’. 

Rydyn ni’n adolygu diogelwch ym mhob digwyddiad a lleoliad allweddol ledled yr ardal heddlu, ac rydyn ni hefyd yn ymgysylltu â chanolfannau a threfnwyr. Mae adnoddau arbenigol ar gael i ni pe bai eu hangen, ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn i’r cymunedau am eu hymateb i’n galwadau i fod yn fwy gwyliadwrus, ond i beidio â phoeni.

Wrth i nifer baratoi i deithio o gwmpas ein hardal heddlu neu rywle arall, gofynnwn i chi fod yn ymwybodol y gall y cynnydd o ran lefel bygythiad yn y DU olygu y bydd mwy o swyddogion heddlu i’w gweld a bydd gwiriadau diogelwch ychwanegol mewn porthladdoedd, meysydd awyr a gorsafoedd rheilffordd. Gall hyn olygu y bydd rhai teithiau’n cael eu hamharu, felly gofynnwn i chi gynllunio ymlaen llaw a chaniatáu amser ychwanegol i deithio.

Mae gwybodaeth ddiweddar am deithiau ar:

Ar y ffyrdd: www.traffic-wales.com

Rheilffordd: www.nationalrail.co.uk

Awyr: Gwiriwch gyda’ch cwmni awyr neu faes awyr am wybodaeth fyw am deithio.

Porthladdoedd: Gwiriwch gyda’ch darparwr am wybodaeth fyw am deithio.

Fe’ch cynghorwn i barhau’n wyliadwrus a rhoi gwybod am unrhyw weithgarwch neu ymddygiad amheus drwy alw’r Llinell Gwrthderfysgaeth ar 0800 789 321. Mewn argyfwng, galwch 999. Yn ogystal, gellir adrodd am weithgarwch amheus ar-lein yma:  https://beta.met.police.uk/tell-us-about/possible-terrorist-activity/report-possible-terrorist-activity/

Diolchodd y Prif Uwch-arolygydd Claire Parmenter i’n cymunedau drwy gyfryngau cymdeithasol yn gynharach heddiw (Facebook | Twitter).

DIWEDD