18 Meh 2014

Mae’r heddlu’n parhau i ymchwilio yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol ar yr A44 rhwng Llangurig a Phonterwyd brynhawn ddoe. Digwyddodd y gwrthdrawiad, a oedd yn ymwneud â char Ford Focus lliw arian, tancer Scania a fan Ford Transit wen, am oddeutu 2:55 o’r gloch. Roedd y car Ford Focus yn teithio i’r dwyrain ar yr A44, roedd y fan dransit yn teithio i’r un cyfeiriad y tu ôl iddo, ac roedd y tancer yn dod o’r cyfeiriad arall.
Yn drist, dioddefodd dau ddyn a dwy ddynes a oedd yn teithio yn y car Ford Focus anafiadau angheuol, ac mae merch 18 mis oed dal yn Ysbyty Prifysgol Cymru Caerdydd mewn cyflwr difrifol ond sefydlog. Gallwn nawr gadarnhau eu henwau, Martin Pugh 47 mlwydd oed, John Kehoe 72 mlwydd oed, Margaret Kehoe 65 mlwydd oed a Alison Hind 28 mlwydd oed, roeddent i gyd o ardal Llanidloes. Mae ein meddyliau a’n cydymdeimladau â’r teulu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae’r perthnasau agosaf yn cael eu diweddaru ac yn derbyn cefnogaeth swyddogion arbenigol.
Ail-agorwyd y ffordd erbyn tua 2.40 o’r gloch fore heddiw. Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd yr A44 ar yr amser perthnasol ac a welodd y cerbydau i gysylltu â nhw ar 101. 

Diwedd