11 Rhag 2013

Ar 11 Awst 2013, digwyddodd gwrthdrawiad traffig y ffyrdd difrifol ar yr A40 yn Arnolds Hill, Hwlffordd. Dioddefodd gyrrwr Seat Ibiza a dau deithiwr anafiadau difrifol, ac o ganlyniad i’r gwrthdrawiad, arestiwyd saith gyrrwr arall a oedd yn y cyffiniau ar amheuaeth o yrru’n beryglus. Fe’u rhyddhawyd ar fechnïaeth tra bod yr heddlu’n cynnal ymholiadau pellach.

Ar 8 Rhagfyr 2013, yn dilyn cyngor gan Wasanaeth Erlyn y Goron, cyhuddwyd y saith gyrrwr o yrru’n beryglus ac fe’u rhyddhawyd ar fechnïaeth i ymddangos yn Llys Ynadon Hwlffordd ar 7 Ionawr 2014.

 

Dywedodd y Rhingyll Gary Jones: “Ni fydd swyddogion yn Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Benfro’n dioddef gyrru gwrthgymdeithasol a pheryglus ar ein ffyrdd. Mae gweithredoedd o’r fath yn peryglu modurwyr diniwed – gallant gael eu hanafu’n ddifrifol, neu hyd yn oed eu lladd. Pan mae digwyddiadau’n digwydd, bydd swyddogion yn yr uned yn gweithio’n ddiflino er mwyn dwyn y rhai sy’n gyfrifol i gyfiawnder.”