15 Mai 2014

Dywedodd llefarydd o Heddlu Dyfed-Powys: “Gall Heddlu Dyfed-Powys gadarnhau fod nifer o ddisgyblion wedi’u trin yn Ysgol Gyfun Penfro ddoe yn dilyn yr hyn y credir iddo fod yn adwaith i sylwedd seicoweithredol newydd. Er yr aed â’r rhan fwyaf i Ysbyty Llwynhelyg rhag ofn, ni chadwyd yr un ohonynt i mewn yn yr ysbyty, ac fe’u dychwelyd yn fuan i’w rhieni. Bydd swyddogion yn ymweld â’r ysgol heddiw er mwyn rhoi cyngor, cefnogaeth a thawelwch meddwl, ac er mwyn cynnal ymholiadau pellach. Ymdrinnir â chamddefnyddio sylweddau a’r peryglon cysylltiedig yn Rhaglen Gyswllt  Craidd yr Heddlu i Ysgolion Cymru Gyfan, a diweddarir y pwnc yn rheolaidd yng ngoleuni sylweddau newydd sy’n dod i’r amlwg. Yn aml, mae sylweddau seicoweithredol newydd (a elwir yn gyffuriau penfeddwol cyfreithlon) yn cynnwys sylweddau sy’n anghyfreithlon ac ni ellir tybio eu bod yn ddiogel. Nid yw’r sylweddau hyn wedi’u profi’n briodol i weld pa mor wenwynig ydynt i bobl, ac nid oes modd dweud sut y bydd cyffur seicoweithredol yn effeithio arnoch. Mae gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau ar gael i rieni a ddisgyblion ar www.schoolbeat.org”