18 Meh 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd ar yr A44 rhwng Llangurig a Phonterwyd brynhawn ddoe. Digwyddodd y gwrthdrawiad am oddeutu 14:55 ddydd Mawrth 17 Mehefin. Roedd tancer, car a fan yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad.
Yn drist, dioddefodd dau ddyn a dwy fenyw anafiadau angheuol yn y gwrthdrawiad, ac mae plentyn benywaidd yn parhau mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Prifysgol Cymru Caerdydd. Roedd y pump ohonynt yn teithio yn y car, ac roedd pob un ohonynt o ardal Llanidloes. Mae’r perthnasau agosaf wedi’u hysbysu ac maent yn cael eu cefnogi gan swyddogion arbenigol.
Ail-agorwyd yr heol am oddeutu 02.40 fore heddiw.