14 Ebr 2014

Mae ymholiadau wedi parhau dros y penwythnos mewn perthynas â marwolaeth sydyn Daniel Sturgess, 42 oed. Daethpwyd o hyd iddo ar Cartlett Road, Hwlffordd yn ystod oriau mân y bore ddydd Sadwrn. Ar hyn o bryd, ni chredir fod unrhyw amgylchiadau amheus, a bydd y ffeil yn cael ei hanfon ymlaen at Grwner EM. Mae ei deulu wedi derbyn y wybodaeth ddiweddaraf drwy gydol y broses, ac mae ein meddyliau ni gyda nhw ar yr adeg anodd hon.
Hoffem ddiolch i’r gymuned am eu dealltwriaeth tra bod y ffordd ar gau, ac rydym yn diolch i bawb sydd wedi cynorthwyo’r ymchwiliad mewn unrhyw ffordd.